Geef

Wat fijn dat u ons wilt ondersteunen! Dit kan op verschillende manieren.

U kunt een eenmalige of periodieke gift naar ons overmaken. Deze gift is aftrekbaar van de belasting. U kunt ervoor kiezen om dit bedrag voor een specifiek onderdeel te bestemmen, of u kunt die keuze aan ons overlaten (algemene bestemming).

De specifieke projecten zijn:

 

Giftenaftrek en de Belastingdienst

Wie geld of goederen aan een goed doel, doet een gift. Er zijn twee soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Onder voorwaarden is een gift aftrekbaar voor de belasting. Klik hier voor meer informatie.

Voor het aftrekken van periodieke giften dient een “Overeenkomst periodieke giften” te worden opgesteld.┬áKlik hier voor meer informatie.