ANBI

ANBI-erkend
Sinds  01-01-2008  heeft Stichting Sarinha de ANBI-status ontvangen van de Belastingdienst. Hier treft u een kopie van onze ANBI-beschikking van de Belastingdienst aan. Of kijk op de website van de belastingdienst.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status houdt in dat Stichting Sarinha zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status houdt tevens in dat donateurs van Stichting Sarinha hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht u verdere vragen hebben omtrent de giftenaftrek kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Hieronder vind u onze gegevens:

Naam organisatie                 Stichting Sarinha (Kinderhulp Mozambique)
RSIN nummer                        8153.77.332
KvK nummer                          32113256
Internet adres                       www.sarinha.org
Post- en bezoekadres          Willem Speelmanhof 9, 3762 JN  Soest
E-mail                                       info@sarinha.org
Telefoonnummer                 0031 6 40446329

Bankrekening 1                    ABN AMRO: NL39ABNA0585186502
Bankrekening 2                    ING-bank: NL05INGB0001495088

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: door middel van Christelijk onderwijs, identiteitsontwikkeling en een beroepsopleiding jongeren te begeleiden naar een hoopvolle toekomst waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontplooiing van de samenleving in Mozambique.  Dat doen we met financiële ondersteuning, maar zo mogelijk ook door zelf ter plaatse werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale partners. Ons uitgangspunt is om het geld dat ons wordt toevertrouwd, zo gericht mogelijk te besteden.

Bestuurssamenstelling:
Laura Dijkhuizen (voorzitter)
Carla van de Meent (secretaris)
“vacature” (penningmeester)
Bryan Bonkestoter (lid)

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers van stichting Sarinha in Nederland doen hun werk vrijwillig en ontvangen daarvoor geen financiële vergoeding. Een drietal medewerkers in Mozambique die een significante bijdragen leveren aan de doelstelling ontvangt een redelijke (naar lokale omstandigheden) financiële beloning voor hun werk.

Downloads
De Stichting Sarinha wil voor iedereen zo transparant mogelijk zijn.

  • Download hier ons ANBI Overzicht.
  • Download hier onze uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Download hier het financiële jaarverslag van 2017.
  • Download hier ons beleidsplan 2015-2018.
  • Download hier ons inhoudelijk jaarverslag om te lezen wat onze activiteiten zijn geweest in 2016.

Ons uitgangspunt is om het geld dat ons wordt toevertrouwd, zo gericht mogelijk te besteden. We willen u zo transparant mogelijk van allerlei informatie voorzien en zijn ter allen tijde bereid om vragen te beantwoorden.