Beleidsplan

De doelstelling van stichting Sarinha is als volgt:

De stichting heeft ten doel: door middel van Christelijk onderwijs, identiteitsontwikkeling en een beroepsopleiding jongeren te begeleiden naar een hoopvolle toekomst waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontplooiing van de samenleving in Mozambique. Dat doen we met financiële ondersteuning, maar zo mogelijk ook door zelf ter plaatse werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale partners. Ons uitgangspunt is om het geld dat ons wordt toevertrouwd, zo gericht mogelijk te besteden.

Hoe we deze doelstelling willen bereiken hebben we uitgewerkt in ons beleidsplan. Klik hier om ons Beleidsplan Sarinha 2015-2018 te lezen.

Klik hier om ons Begroting 2018 te lezen.