Noodhulp Mozambique

NOODHULP AAN MOZAMBIQUE NA ORKAAN IDAI
Mozambique is dit weekend getroffen door een orkaan van ongekende kracht. Idai raasde over
het midden van het land en richtte enorme verwoestingen aan. Met name de havenstad Beira en
omgeving zijn zwaar getroffen; naar schatting 90% van het gebied is overstroomd. Er wordt
gevreesd voor honderden doden; de onbegaanbaarheid van het gebied maakt het op dit moment
nog onmogelijk om een goede inschatting van de impact te maken.
Stichting Sarinha en stichting Building People Bringing Life, twee Nederlandse stichtingen met
werkers in Mozambique, slaan de handen ineen om hulp te bieden. Via de eigen
ontwikkelingswerkers, lokale werkers en in het gebied aanwezige contacten wordt acute
voedselhulp en onderdak geboden en wordt geïnventariseerd welke hulp verder nodig is.
Laura Dijkhuizen, voorzitter stichting Sarinha: “Donderdag ontvingen wij de eerste berichten dat
het begon te waaien en regenen en dat de mensen voorbereidingen troffen. Daarna bleef het vier
dagen stil, tot maandagmiddag. Gelukkig hoorden wij dat de mensen veilig zijn maar de wind
heeft extreme verwoesting in Beira aangericht, veel huizen en scholen zijn verwoest er is geen
elektriciteit, geen netwerk, geen stromend water en communicatie. De wegen zijn geblokkeerd en
mensen reizen helemaal naar Maputo voor internet.”
Mark de Boer, voorzitter stichting Building People Bringing Life: “In Dombe, een dorpje buiten
Beira, verblijven op dit moment 1.000 mensen in de opslagruimtes van een mangoboerderij. Met
vlotten gemaakt van koelcelwanden wordt gepoogd voedsel te brengen naar door het water
afgesneden gebieden. Er is een acuut gebrek aan voedsel en voorzieningen, en daarom moet er
snel worden gehandeld.”
U kunt meehelpen bij het lenigen van de nood door uw gebed en door een bijdrage via een van
beide stichtingen. Alle donaties worden direct besteed in het getroffen gebied.
Via https://www.franksandra.nl/meehelpen/online-donaties/ en via https://sarinha.org kunt u uw
gift overmaken. Deze wordt gegarandeerd besteed aan hulp.