Geef voor bouw basisschool

Concept school-2In 2016 bestond Sarinha tien jaar en dat vieren wij door het bouwen van een basisschool!

Er is grote vraag naar scholing in het gebied waar wij werken. De dichtstbijzijnde school is vijf kilometer verderop en er moet een gevaarlijke weg overgestoken worden. Daarbij zijn er jaarlijks veel uitvallers die niet terugkeren op school. Voor al deze kinderen wil Sarinha een veilige en mooie plek faciliteren waar deze kinderen kunnen opgroeien tot stabiele en hoopvolle jong volwassenen.

HELP MEE !

Er is ondertussen al veel gebeurd, drie van de zes lokalen zijn gebouwd, er wordt gewerkt aan een omheining van heel ons land en aan toiletten en een administratiekantoor. Maar we zijn nog niet klaar! Er zijn nog drie lokalen te gaan en natuurlijk willen we ook graag een speelplaats en een basketbalveld. Help jij mee?

Maak een gift over op NL39 ABNA 0585 1865 02   O.v.v. bouw basisschool!

In totaal gaat de bouw van de school 100.000 euro kosten, overige zaken komen daar nog bij. Misschien heb jij ook mogelijkheden om Sarinha in jouw omgeving onder de aandacht te brengen. Neem dan contact met ons op!