Doneer

Wat fijn dat u ons wilt ondersteunen! Dit kan op verschillende manieren.

U kunt een eenmalige of periodieke gift naar ons overmaken. Deze gift is aftrekbaar van de belasting. U kunt ervoor kiezen om dit bedrag voor een specifiek onderdeel te bestemmen, of u kunt die keuze aan ons overlaten (algemene bestemming).

De specifieke projecten zijn:

Giftenaftrek en de Belastingdienst

Wie geld of goederen aan een goed doel, doet een gift. Er zijn twee soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Onder voorwaarden is een gift aftrekbaar voor de belasting. Klik hier voor meer informatie.

Voor het aftrekken van periodieke giften dient een “Overeenkomst periodieke giften” te worden opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

U kunt meehelpen bij het ledigen van de nood door uw gebed en door een bijdrage via onderstaand formulier kunt u uw gift overmaken.

[doneren_met_mollie]