Bid mee

Momenteel hebben we de volgende gebedspunten:

  • Allereerst voor alle jongeren die door Sarinha aangemoedigd worden om op een positieve manier naar zichzelf te kijken, hun mogelijkheden te ontdekken en vanuit de kracht van het Evangelie een impact te hebben op hun directe omgeving.
  • De leiders in Mozambique: Chico en Sylvia Nhamauta en met hen alle medewerkers, docenten en vrienden die ter plekke ons werk ondersteunen.
  • Het bouwen van de basisschool in Inhamizua en de start van deze school in 2019. Dankpunt is het tot stand komen van de sponsoring!
  • Het bestuur en de vrijwilligers in Nederland, voor frisse ideeën en mogelijkheid tot uitvoering.
  • En last but not least voor alle betrokken die door middel van gebed, interesse en sponsoring al meer dan twaalf jaar via Sarinha samen met de lokale medewerkers een positieve invloed uitoefenen op jonge mensen in Mozambique.