Basisschool

Educate a person, change the world!Nelson Mandela
In de omgeving van het land dat Sarinha in 2011 gekocht heeft, komen steeds meer gezinnen wonen. Maar in deze buurt is nog geen basisschool waardoor de kinderen ver lopen en een gevaarlijke weg moeten oversteken. Omdat de vraag naar onderwijs toeneemt, wil Sarinha hierin graag iets constructiefs betekenen voor de omgeving, daarom is er besloten om een basisschool op ons land te bouwen. Deze school wordt in samenwerking met Livingstone gerealiseerd, middels werkvakanties met jongeren uit Nederland. De plannen voor de basisschool gaan uit van een capaciteit van maximaal zeshonderd leerlingen en zal alle klassen van de basisschool aanbieden. In Mozambique wordt het systeem van primary and secudary schools gevolgd, waarin beiden 6 leerjaren vertegenwoordigen. Wij bouwen een primary school. Het plan is om goed onderwijs te bieden in een veilige omgeving, waar de kinderen gestimuleerd worden op een positieve manier. Qua achtergrond zal het een algemeen christelijk karakter hebben, maar de school is wel voor alle kinderen toegankelijk. De school zal zich aansluiten bij de voorwaarden van de overheid voor een goede aansluiting met vervolgonderwijs in Mozambique. Verder wordt gewerkt aan een dusdanige opzet van de school dat deze jaarlijks over voldoende lokale financiële ondersteuning beschikt voor overige kosten. Er is een ervaren schooldirecteur aangetrokken om e.e.a. op te gaan zetten. Net zoals in Katia is gebeurd, enkele jaren geleden, zal de organisatie en inhoud van de school niet in handen van Sarinha zijn. Wij faciliteren het gebouw en helpen bij de opzet van de school, maar zullen niet gaan participeren bij de uitvoering. Deze basisschool zal voorlopig ook gaan dienen als onderkomen voor het onderwijscentrum van Sarinha. U kunt meehelpen bij het ledigen van de nood door uw gebed en door een bijdrage via onderstaand formulier kunt u uw gift overmaken. In deze tweede fase besteden wij het geld aan de opbouw van huizen van kwetsbare groepen.
[doneren_met_mollie]