Christelijk onderwijscentrum

Studenten

In Beira organiseren wij een laagdrempelige theologische opleiding gericht op jongeren van 15-25 jaar. Twee keer per jaar wordt ‘Fundamenten van het Christelijk Geloof’ aangeboden. Deze cursus bestaat uit tenminste elf lesdagen op de zaterdag. De cursus is verplicht voor een ieder die zich via Sarinha verder wil laten onderwijzen. Studenten die deze cursus hebben gevolgd, komen elk jaar weer terug voor een gezamenlijke kerstmaaltijd en een zomerschool (winter en zomer zijn precies andersom dan in Nederland). Tijdens de zomerschool worden onderwerpen als ‘gebed’, ‘hoe lees ik de Bijbel’ en ‘identiteitsontwikkeling’ behandeld. Dit gebeurt afwisselend door lokale en internationale Bijbelleraren. Studenten die de ‘fundamenten’-cursus hebben doorlopen, gaan vaak door met de cursussen ‘Overzicht Oude en Nieuwe Testament’.  Sarinha heeft een goede naam bij kerken en lokale overheid, zelfs overheidsfunctionarissen en voorgangers komen de cursussen volgen. Het onderwijscentrum is helemaal in Mozambikaanse handen, er wordt gedacht en gewerkt vanuit de Afrikaanse context. Er is materiaal om een volledige theologische opleiding vorm te geven, passend bij de Afrikaanse cultuur. We dromen ervan om in de toekomst fulltime onderwijs te kunnen geven, waarbij we onderdak en voedsel kunnen aanbieden. In combinatie met de beroepsopleiding bij Young Africa denken wij een groot verschil te kunnen maken in het leven van zo’n 40 jongeren per jaar.

Uitwerking van het onderwijscentrum op de omgeving
Het doel van het onderwijscentrum is niet om voorgangers of theologen af te leveren. Sarinha wil toekomstperspectief bieden aan jongeren door hen te laten ontdekken wat het geloof  kan betekenen en welke positieve waarden ze kunnen omarmen. Vanuit het onderwijscentrum worden de studenten ingezet binnen het kinderwerk, bezoeken de studenten gevangenen in de lokale gevangenis of helpen zij in de lokale kerken met jeugdwerk, muziek- of zangbegeleiding. Een enkele student studeert verder in de theologie. Dit kan in Zuid Afrika vanwege goede contacten met een theologische opleiding aldaar. In dat geval betaalt Sarinha de reiskosten en de Zuid Afrikaanse opleiding verzorgt de rest.