Kinderkerk

De kinderkerk rondom het centrum vlakbij Beira groeit en elke zondagmiddag zijn er tussen de vijftig en honderd kinderen die luisteren naar een verhaal, spelletjes doen en iets lekkers krijgen. Naast Manga zijn er nu ook kindermiddagen in Tica en Muda, verderop in de provincie. Op deze locaties wordt eveneens een maaltijd uitgedeeld. De kinderwerkers worden eens per jaar getraind zodat zij gemotiveerd en toegerust met de kinderen aan het werk gaan. Een middag bestaat uit liedjes zingen (met gebaren!), een bijbelverhaal met verwerking en natuurlijk sport en spel. Vooral in het binnenland zijn de kinderkerken een welkome afwisseling op het saaie en zware bestaan van deze kinderen.

In 2018 was er de mogelijkheid om aan alle kinderen het stripboek Jezus Messias in het Portugees uit te delen.

Sinds 2018 werkt Sarinha hierin samen met Stichting Antwoord, zie: kinderkerk Mozambique

U kunt meehelpen bij het ledigen van de nood door uw gebed en door een bijdrage via onderstaand formulier kunt u uw gift overmaken.

[doneren_met_mollie]