Gevangeniswerk

In de dichtstbijzijnde gevangenis zitten ongeveer duizend gevangenen, allemaal mannen. Deze hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus ‘Fundamenten van het christelijk geloof’ die  in de gevangenis wordt gegeven. Verder worden gevangenen bezocht en ontvangen ze naar behoefte kleine materiële zaken, zoals een slaapmatje of kleding. Vaak wordt de student of Sarinha-medewerker ook een tussenpersoon tussen de gevangene en de familie ver(der) weg en geeft boodschappen over en weer door. Ook in de vrouwengevangenis is een team van Sarinha werkzaam om de gevangenen mentaal en geestelijk te ondersteunen.

Sinds 2019 breidt het gevangeniswerk zich uit naar de nabijgelegen plaats Dondo en zijn er plannen om het werk uit te breiden naar gevangenissen in andere steden in midden Mozambique. Het is uniek om structureel gevangenen te bezoeken, incidenteel worden er door diverse kerken wel diensten verzorgd. Echter het opbouwen van relaties en het zowel praktisch als geestelijk ondersteunen van gevangenen is zeldzaam. Hierin proberen wij met hulp van gemotiveerde medewerkers, vaak ex-gevangenen, een verschil te maken.

U kunt meehelpen bij het ledigen van de nood door uw gebed en door een bijdrage via onderstaand formulier kunt u uw gift overmaken.

[doneren_met_mollie]