Onze missie en visie

Stichting Sarinha is in 2006 met onderstaand missie statement opgericht:
“Het praktisch en geestelijk ondersteunen van die kinderen en jongeren in Mozambique die door anderen onopgemerkt blijven, dit in samenwerking met aanwezige (internationale) organisaties en plaatselijke instanties als scholen en kerken en overheden.”

Hier zijn we als stichting op aanspreekbaar. Ons uitgangspunt is om het geld dat ons wordt toevertrouwd, zo gericht mogelijk te besteden. Transparantie is dan ook een belangrijke waarde van onze organisatie. In Mozambique is Sarinha is vanaf het eerste moment geleid door Mozambikanen. Wij geloven in samenwerken en elkaar ondersteunen met de talenten en mogelijkheden die we hebben. Daarbij speelt verantwoordelijkheid en wederkerigheid een belangrijke rol. In 2014 is er een officiële Mozambikaanse organisatie opgericht ‘Eso ndi Njira’, hetgeen betekent: Jezus is de weg.

Parallel aan de voedselhulp ontstond in Manga, onder de rook van de havenstad Beira een onderwijscentrum voor jongeren. De visie achter het onderwijscentrum is:
“Door middel van Christelijk onderwijs, identiteitsontwikkeling en een beroepsopleiding jongeren begeleiden naar een hoopvolle toekomst waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontplooiing van de samenleving in Mozambique.”

Gaandeweg ontdekten wij dat pastors, kerkleiders, een grote rol spelen in het leven van alledag. Om kinderen en jongeren een betere toekomst te bieden, is samenwerking met de kerken heel strategisch. Daarom is Sarinha sinds 2017 samen gaan werken met de Jethro Foundation. De visie van Jethro is: “Pastors te ondersteunen en toe te rusten in hun persoonlijke identiteit en het werken in de kerk.

Onder het kopje ‘activiteiten’ lees je wat we allemaal doen om deze missie en visie concreet vorm te geven.