Training voorgangers

Sinds 2016 werkt Sarinha samen met de Jethro Foundation in het trainen van voorgangers. Chico en Sylvia, contactpersonen van Sarinha in Mozambique, ontvingen persoonlijk training in Nederland van Ds. Ron van der Spoel en startten in het najaar met de eerste groep voorgangers. Het doel is om pastors te ondersteunen en toe te rusten in hun taak in de kerk. Wij hebben ontdekt dat kerken en hun leiders een grote invloed hebben op het dagelijks leven van de mensen in Mozambique. Vandaar dat wij om onze missie te kunnen vervullen, graag samen werken met kerken. Met de Jethro Foundation kunnen wij hier praktisch ons steentje aan bijdragen en voor de armste en meest afgelegen pastors in Mozambique trainingen te verzorgen.

 (eerste groep getrainde voorgangers) 

Sinds 2017 werkt Laura, oprichter Sarinha, zelf als vrijwilliger bij de Jethro Foundation en verzorgt en coördineert zij meerdere trainingen in Mozambique en een vijftal andere landen in Afrika. Samen met Sylvia doet zij dit onder andere in Zambia, het geboorteland van Sylvia.

Giften speciaal voor deze bediening kunnen gegeven worden via Jethro Foundation O.v.v. Pastortrainingen in Mozambique